Een postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Notikumi: ministrs HGJ Kamps


Pārskats par 2005. gada defensiebegroting projektu, kas tika izveidots, izmantojot Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans, kurš ir iesūtījis pastmarkas vecās un lielās majas Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. De adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan generaal-majoor Sosabowski de komandants bija tijdens de operatie Market Garden 1944. gada septembrī.

Op 30 March 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr. 61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De Voorzitter van het Kapittel bija iekavējis neseno noodzakelijk techch aanvullend onderzoek Groot-Bretagne te doen. Verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1. gada 2005. septembris te verwachten. De Vertaling van de vele te raadplegen Poolse dokumentsten bleek langer te duren dan verwacht. Op 23. augusta jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17. novembrī jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Heath onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties en de archieven en colleies van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), van Stichting Korporatīvās atmiņas un analīzes filiāle van het Britse ministerie van Defensie (Londen), van de Britse National Archives (Londen) en van het Polijas institūts un Sikorski Museum (Londen). Verders Hebens intervē platon gevonden.

Bij de oordeelsvorming atkārtojas gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind was en weigig gevechtservaring. Vislielākais pieprasījums ir saistīts ar problēmu risināšanu, bet ne vēlāk kā ar brigādi, kas darbojas vēlāk, kā arī ar operatīvo darbību, kas saistīta ar operatīvo darbību, bet ar jauno lēmumu pieņemšanu, bet ne tikai par lielāko daļu no visām jaunajām valstīm. Met milzīhoudendheid en moed is getracht de opdracht uit te voeren. Een groep van aptuveni 200 militairen ir erderder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn over the steken en vervolgens op de noordelijke, kas to dara, lai jūs nemen aan de gevechten.

1946. gada 22. jūnijā 1 Poolse militairen van de 17e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel in Bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 1946 met een dapperheidsonderscheiding. Een regeringsvoornemen uit 1 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militairen van de 1946e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de komandants bija - ir viss, kas vairāk par techterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk is de moedige daden van individualuele militairen onomstotelijk milzīgs te stellen. Wel is volgens het Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Šeit ir minēti visi XNUMX. gada kanālu saraksti, kas attiecas uz durvju pārbaudi, bet de eenheid diech parachutistenbrigade daarvan voortzet collectionief te onderscheiden.

1946. gada 9. jūlija pagātnes binnen het besluit van de ministrad. 1951. gada 1. jūlijā 1952. gada XNUMX. jūlija indesiende voorstellen voor tokenning van een dapperheidsonderscheiding voor daden verricht in the Tweede Wereldoorlog niet meer for behandel.

Gelet op het advies van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe to kennen wegens uitzonderlijke daden van moed, belete for vervedt in devil. ņemts tijdens de operatie Tirgus dārzs. Visi militārie baseini, komandieri un vīri, kā arī Driel en Oosterbeek hebben gevochten, the worden op deze wijze geëerd. Zij hebben door hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage dzelverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Tā kā lielākā brigāde ir gatava, tad tā ir aktuāla, un tā ir mainīta, kā arī Sosabovska vissvarīgākais ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par to, lai aanwezig būtu labākais kritiskais plāns. Šajā paziņojumā par Kapittel Wordt Geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het hier uitstekende daden van moed, beleid in the thuw betreft in the Zin van Wet op de Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume tokenning van de Militaire Willems-Orde ir vispārējs un svarīgs Sosabowski persoonlijk ir derhalve niet mogelijk.

Ikviens Komisijas locekļa Dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie ģenerālsekretārs Sosabowski ģenerāldirektoru padomdevējs, gatavojoties komentam, kas vēl arvien ir atkarīgs no Dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt in de rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na de Militaire Willems-Orde, anangezien het Verzetskruis, data altijd na de Willems-Orde kwam, nied meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw vārds, kas tika izveidots kā vista, kurā dzīvnieki tika ierauti, tika atvērts durvju dārgakmens, kas paredzēts, lai izstrādātu un apstrādātu. Ģenerālmajors R.Urquharts, 1. Lielbritānijas gaisa desanta nodaļas priekšnieks, piedaloties operatīvajā tirgus dārzā, ir niedru niedres 1946. gadā. Met genoegen volg ik het advies van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de generaal-majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Vairāk nekā Militaire Willems-Orde un Bronzen Leeuw pārskata periodu, kurā tika pārmests vairāk nekā trīs gadu simbols, ievērojot autorizēto baseinu sarakstu, kā arī ģimenes locekļu ģimenes locekļus.


DE MINISTRS VAN DEFENSIE

Komentāri (0)

Šeit vēl nav komentāru

Atstājiet savu komentāru

  1. Komentāra ievietošana kā viesis. Pierakstīties or Pieslēgties savā kontā.
Pielikumi (0 / 3)
Kopīgojiet savu atrašanās vietu