Iesakiet šo sarakstu savam draugam - 50. signālbataljons, A rota palika Nine Yews Dorset 17. gada 1944. martā